Reverse Headgear, Face Mask(yüz maskesi)

(yüz maskesi):Üst çene gelişiminin yetersiz olduğu olgularda üst çeneyi ve üst dişleri öne almak amacıyla kullanılır. İskeletsel etki elde etmek için en uygun dönem 9-11 yaşları civarıdır. Üst çene genişletilmesiyle birlikte uygulandığında daha etkili olduğu düşünülmektedir.