Headger (enselik)

Üst çene gelişiminin aşırı olduğu olgularda, hem üst çene gelişimini frenlemek hem de üst dişleri geriye hareket ettirmek amacıyla kullanılır.